“enorm aandeel in het vergroten van de leefbaarheid”

ViERBINDEN activeert inwoners en organisaties, bindt hen met maatschappelijke ondersteuning en verbindt hen met professionals, vrijwilligers en andere inwoners. Zo helpen wij de eigen kracht van mensen te vergroten. Het gevolg is een sterkere samenleving. Door dicht bij alle betrokken partijen te staan, zijn wij in staat om nieuwe verbindingen te maken tussen personen en organisaties.

Door mensen zelf krachtiger, meer zelfredzaam, te laten worden, kan de stap naar betaalde hulp of zorg uitgesteld worden of soms zelfs niet meer nodig zijn. Maar onze dienstverlening kan ook worden ingezet bij de versterking van een professioneel hulp- of zorgtraject, of bij de nazorg.

Onze kernkwaliteiten zijn:

1. Activeren
Door onze expertise op het gebied van vrijwilligerswerk en informele hulp zijn wij in staat mensen te activeren. Het inzetten, begeleiden en scholen van vrijwilligers zit in onze genen. Elke dag zetten wij vrijwilligers in en werken wij samen met vrijwilligersorganisaties. Wij spelen actief in op de vernieuwende denkwijzen rond vrijwilligerswerk en houden onze kennis actueel. 

2. Binden
Om resultaten te boeken is lokale verankering een noodzaak. Wie wil verbinden, moet iedereen kennen. En dat doen wij. Onze medewerkers en vrijwilligers kennen samen alles en iedereen. Van de bakker op de hoek, de school, de ouderenorganisaties en de jeugd op straat tot alle maatschappelijke organisaties en bedrijven.

3. Verbinden
Door al onze contacten, zijn wij in staat verbinding en samenhang tussen personen en organisaties te maken en versterken. Door met beide benen in de vitale kernen te staan, en persoonlijk aanwezig te zijn, zijn wij toegankelijk en is contact snel gelegd. Verbindingen leggen is waar ons hart voor tikt en waar we goed in zijn, het zit ons in de genen.


Focus
Kort gezegd: onze focus ligt op het verminderen van de kwetsbaarheid van individuen en het versterken organisaties.