4 Dorpskernen sociaal/maatschappelijk verbinden…dat is ViERBINDEN

ViERBINDEN, Verbinden in vitale kernen. Onze dienstverlening bestaat uit het maatschappelijk verbinden van mensen en organisaties in de 4 vitale kernen van de gemeente Laarbeek, te weten Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout.

ViERBINDEN, geen wollige maatschappelijke dienstverlening, maar actief aanwezig tussen de mensen om hen te activeren, binden en verbinden. Ons specialisme: welzijn, zorg en het beheer van gemeenschapshuizen.

Het team welzijn bestaat uit de volgende personen:

Judith Taen - Stafmedewerker Welzijn
Nathalie Kortboyer - Dorpsondersteuning Mariahout, Maatjesproject en Netwerkcoaches 
Nicky van de Ven - Dorpsondersteuning Aarle - Rixtel, Mantelzorgondersteuning en Taalhuis Laarbeek
Suzan de Koning - Dorpsondersteuning Lieshout / Beek en Donk, Ouderenwerk
Marie - Louise Wijnen - Coördinator vrijwillige hulpdienst en maaltijdvoorzieningen
Jaccy van de Enden - Sportcoach / Jongerenwerk
Hanneke Manders - Buurtbemiddeling, Vrijwilligersondersteuning en Onafhankelijke cliëntondersteuning
Monica Vervaart - Vluchtelingenwerk
Anne Slaets - Stagiaire team Welzijn