4 Dorpskernen sociaal/maatschappelijk verbinden…dat is ViERBINDEN

ViERBINDEN, Verbinden in vitale kernen. Onze dienstverlening bestaat uit het maatschappelijk verbinden van mensen en organisaties in de 4 vitale kernen van de gemeente Laarbeek, te weten Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout.

ViERBINDEN, geen wollige maatschappelijke dienstverlening, maar actief aanwezig tussen de mensen om hen te activeren, binden en verbinden. Ons specialisme: welzijn, zorg en het beheer van gemeenschapshuizen.

 

ViERBINDEN team Welzijn. Omschrijving naam en functie medewerkers van links naar rechts:

Achteraan (staand):

Babette Spierings - stagiaire Laarbeek actief
Manita Herregraven - dorpsondersteuner Mariahout
Marie - Louise Wijnen - coördinator vrijwillige hulpdienst
Joke van de Biggelaar - financiën en administratie
Peter Kuijs - directeur ViERBINDEN
Suzan de Koning - dorpsondersteuner Lieshout
Hanneke Manders - vluchtelingenwerk
Anne Slaets - stagiaire welzijn
Henrie Bouwmans - dorpsondersteuner Beek en Donk

Vooraan (zittend):

Monique Rienmeijer - participatieverklaringstraject
Judith Taen - stafmedewerker welzijn
Nicky van de Ven - dorpsondersteuner Aarle - Rixtel
Jaccy van de Enden - sportcoach / jongerenwerk

Afwezig op deze foto: Asja Huibers (jongerenwerk) en Monica Vervaart (vluchtelingenwerk).