Horen, zien en…. doorpakken!

Nieuws

Bekijk hier het gratis aanbod van de ViERBINDEN Academie in de periode maart - april 2020.

Het ED publiceerde onlangs een artikel over de vervanging het jongerenwerk in Laarbeek.

Achter de schermen bij ViERBINDEN wordt hard gewerkt aan de overdracht van alle taken en werkzaamheden naar de LEV groep en het burgerinitiatief. Om in 2020 nóg beter in te kunnen spelen op de behoeften, vragen en ideeën van inwoners van Laarbeek nodigt onze interim directeur u uit om mee te denken.

De gemeente Laarbeek heeft goedkeuring gegeven aan het plan voor overname van Stichting Vierbinden. Er wordt een subsidierelatie aangegaan met een door het burgerinitiatief  'Behoud gemeenschapshuizen voor Laarbeek' op te richten stichting voor het beheer en exploitatie. Het welzijnsgedeelte wordt ondergebracht bij de LEV-groep.  De streefdatum voor de volledige afronding van de overname van Vierbinden door LEVgroep en het Burgerinitiatief is op 1 april. Er komt ondersteuning om de overname te begeleiden.

Op maandag 16 december bezochten leerlingen van groep 7 en 8 van Basisschool Brukelum en de Heindert in Aarle – Rixtel een theatervoorstelling over jonge mantelzorgers.