In het kader van de voorbereiding op de invoering van de nieuwe Inburgeringswet, met als beoogde invoeringsdatum 1 januari 2021, willen de gemeenten in de Arbeidsmarktregio Helmond de Peel al dit jaar starten met een voorbereiding op de toekomstige taken door middel van een pilot trajectregie.In dit kader is gemeente Laarbeek voor de periode 1 april 2020 tot 1 januari 2021 op zoek naar een tijdelijke trajectregisseur inburgering.

 

                                                  TRAJECTREGISSEUR INBURGERING

                                                           20 uur per week

Met deze functie willen de gemeenten Asten, Deurne Gemert-Bakel, Laarbeek en Deurne alvast ervaring opdoen met een regie op de inburgering van zowel asielgerechtigden als gezinsmigranten tegen de achtergrond van de beoogde nieuwe wettelijke regeling.

De ervaringen in deze pilot dragen bij aan de ontwikkeling van de toekomstige werkwijze in de Arbeidsmarktregio Helmond de Peel.

Het streven is per 1 april te starten met deze functie voor 20 uur per week. De standplaats voor deze functie is Gemeente Laarbeek maar de werkzaamheden worden ook verricht in voornoemde gemeenten.

Tot de taken horen het afnemen van een uitgebreide intake (zo mogelijk al in het AZC), het opstellen van een trajectplan, afstemming over de wenselijke dienstverlening met netwerkpartners als het Werkbedrijf Senzer, vluchtelingenwerk en taalscholen. Het mede ontwikkelen van een systeem om de voortgang te monitoren en de verslaglegging van de resultaten, behoren eveneens tot de taken. Verwacht wordt verder dat men een bijdrage levert aan het ontwikkelen van een toekomstige werkwijze door deel te nemen aan projectmatige werkgroepen.

Voor deze functie is een HBO-functie vereist alsmede ervaring in het sociaal domein en met de doelgroep inburgeraars. Verder dient men te beschikken over een auto. De gewenste competenties voor deze functie zijn resultaatgerichtheid, omgevingsbewustzijn, samenwerken en cultuur sensitief werken

Voor nadere informatie kan men contact opnemen met mw. Laura Volleberg, coördinator sociaal team Laarbeek telefoon 06-18583027.

Sollicitaties voorzien van motivatie en CV zijn te richten aan Gemeente Laarbeek – Sociaal Team Laarbeek, t.a.v. Laura Volleberg