Achter de schermen bij ViERBINDEN wordt hard gewerkt aan de overdracht van alle taken en werkzaamheden naar de LEV groep en het burgerinitiatief. Om in 2020 nóg beter in te kunnen spelen op de behoeften, vragen en ideeën van inwoners van Laarbeek nodigt onze interim directeur u uit om mee te denken.

 

2 artikel welzijn