De gemeente Laarbeek heeft goedkeuring gegeven aan het plan voor overname van Stichting Vierbinden. Er wordt een subsidierelatie aangegaan met een door het burgerinitiatief  'Behoud gemeenschapshuizen voor Laarbeek' op te richten stichting voor het beheer en exploitatie. Het welzijnsgedeelte wordt ondergebracht bij de LEV-groep.  De streefdatum voor de volledige afronding van de overname van Vierbinden door LEVgroep en het Burgerinitiatief is op 1 april. Er komt ondersteuning om de overname te begeleiden.

Bron: Omroep Kontakt.