Bekijk hier het artikel waarin de MooilaarbeekKrant kennis maakt met onze nieuwe interim directeur Hugo Greeven.

Nadat ViERBINDEN al enkele maanden zonder directeur zat, is per half april Hugo Greeven aan de slag gegaan als interim directeur. Hij is aangesteld tot het einde van het jaar. Dan moet duidelijk zijn hoe ViERBINDEN zich wil ontwikkelen en wie daar in de toekomst als nieuwe directeur bij past. DeMooiLaarbeekKrant maakte kennis met Hugo.

Van ontwikkelingssamenwerking naar welzijnswerk
Hugo Greeven werkte in het eerste deel van zijn loopbaan in de ontwikkelingssamenwerking. In Nederland, maar ook in het buitenland waaronder het Zuid-Amerikaanse Bolivia. Daar werden ook de oudste twee van zijn drie kinderen zijn geboren. Vanaf 2000 ging hij zich bezighouden met stedelijke wijkontwikkeling. De laatste jaren was hij meerdere malen interim directeur voor welzijnsorganisaties in Utrecht en droeg hij bij aan het armoedebeleid in Amsterdam. Hugo woont in Utrecht.

Hugo, wat is je opdracht bij ViERBINDEN?
"Ik ben hier om nieuw elan te brengen. Binding met elkaar. Vooral tussen de twee teams van welzijn en de dorpshuizen. Verder ga ik een aantal dingen onderzoeken zodat een toekomstvisie gemaakt kan worden. Hoe werkt het welzijn? Werken we voldoende preventief? Signaleren we tijdig sociaal isolement en armoede? Zetten we gemeenschapsgelden effectief in? Ook de gemeente denkt hier over na. Welzijnswerk speelt een belangrijke rol in de preventie. Ambities van een gemeente zijn altijd groot. Staan daar reƫle middelen tegenover? Het is een lastig gebied om de juiste keuzes te maken. De gemeente heeft behoefte aan een sterke welzijnsorganisatie om te bouwen aan sterke lokale gemeenschappen."

Wat zijn je eerste bevindingen?
"Ik start altijd met individuele gesprekken met alle medewerkers. Waar staan ze, wat zijn de wensen, wat verwacht je van een directeur, wat ben je tekort gekomen? Die gesprekken heb ik bijna afgerond. Ik zie nu al een paar dingen, die inzichten wil ik zo snel mogelijk teruggeven aan de medewerkers. Er lopen hier bevlogen en betrokken mensen rond. Welzijn trekt mensen aan die iets doen vanuit een innerlijke drijfveer. Je moet altijd oppassen dat je niet met oordelen komt als je ergens binnenkomt. Ik kijk bijvoorbeeld met verwondering naar de dorpshuizen hier. Hier zie je biljarttafels, er wordt alcohol geschonken. Dat is anders dan ik gewend ben in Utrecht. De gemeenschapshuizen lijken op de eerste plaats horecagelegenheden, is dat ook zo bedoeld? Dat wil ik onderzoeken. Centraal staat ontmoeting, dat je verwelkomt wordt. Dat medewerkers in de gemeenschapshuizen ook oren en ogen zijn."

Wat wil jij het team brengen?
"Waar ik ook werk, het lukt mij meestal goed om een team met veel vrijheid, zoals hier de welzijnswerkers, een groot verantwoordelijkheidsgevoel mee te geven. Te zorgen dat ze zich eigenaar voelen van een organisatie. Dat is geen geheim recept. Als je zelf verantwoordelijkheid, energie, visie en zorg voor elkaar laat zien, levert dat enthousiasme op. Dat maakt dat mensen willen lopen. Ik houd er niet van in een glazen kantoor te zitten. Ik wil toegankelijk zijn en transparant. Informatie delen en mensen laten voelen dat ze er toe doen."

Hoe bevalt het tot nu toe als Utrechtenaar in een Brabantse dorpsgemeenschap?
"Het Brabantse, de sfeer, dat is nieuw voor mij. Leuk om me hier in te 'gooien'. Alleen carnaval maak ik niet meer mee, dat is doodzonde."

Hugo Greeven  | Fotonummer: aeebf9