27 nieuwe Nederlanders hebben op vrijdag 27 april en donderdag 2 mei de participatieverklaring ondertekend.

Sinds 2018 zijn alle volwassen statushouders verplicht om in de eerste 2 jaar in hun nieuwe verblijfplaats een cursus te volgen; het participatieverklaringstraject. Deze cursus bestaat in Laarbeek uit de modules gezondheidszorg, normen en waarden, financiën en toeleiding naar werk. In totaal waren er 2 groepen met deelnemers uit Afghanistan, Iran, Syrië, Indonesië en Eritrea die dit traject succesvol hebben afgerond. Zij ontvingen van wethouder Greet Buter een certificaat.

Na de officiële uitreiking in het gemeentehuis was er een feest, georganiseerd door ViERBINDEN in de ontmoetingsruimte van hun accommodatie 'de Waterpoort' aan de Pieter Breughellaan in Beek en Donk. Hier werd er samen met (Nederlandse) vrienden, familieleden en taalcoaches feest gevierd met activiteiten en gezamenlijk eten.

   | Fotonummer: 6d5a89