Wat is ANBI?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. ViERBINDEN is geregistreerd als een ANBI. Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling voor 90% of meer een algemeen belang dienen.

Belastingvoordeel bij schenking

Doet u een schenking aan een ANBI, dan heeft u daar mogelijk belastingvoordeel bij. Meer informatie hierover, vindt u op http://anbi.nl/belastingvoordeel

Resultaten

Als organisatie met ANBI-status hebben wij een publicatieverplichting. Niet alleen daarom vindt u hier ons meest recente jaarverslag en een toelichting op de balans per 31-12-2018. Wij zijn trots op hetgeen wij betekend hebben voor onze dorpskernen en houden van een open communicatie.

 logo anbi