Op dinsdag 8 oktober is er weer een Alzheimercafé Gemert-Bakel en Laarbeek. Deze avond is het thema: Vrijheid en veiligheid bij dementie.                                                                                                      

Tijdens het proces van dementie komen vrijheid en veiligheid vaak onder druk te staan. We kennen allemaal de verhalen van iemand die aan dementie lijdt die een pan op het vuur liet droog koken of tijdens het boodschappen doen de weg kwijtraakte. Naarmate de ziekte vordert nemen gevaren en dilemma’s toe. Toch is ook bij mensen met dementie, net als bij ieder ander, de wens naar vrijheid groot; niemand wil vrijwillig zijn of haar onafhankelijk opgeven. De valkuil voor mensen die zorgen voor iemand die aan dementie lijdt is om te beschermend te worden. Vaak onbedoeld met vrijheidsbeperking tot gevolg. Zijn er manieren om goede zorg te verlenen en iemand zoveel mogelijk (bewegings)vrijheid en zelfbeschikking te laten behouden?

A.d.h.v. 3 kleine filmpjes gaan we met elkaar in gesprek om veelvoorkomende dilemma’s, nieuwe inzichten en oplossingsmogelijkheden te bespreken. Deze avond zal daardoor iets anders verlopen dan u normaal gesproken gewend bent.

Gastspreker is Francien van de Ven, zij is referentiepersoon dementie en werkzaam op zorgboerderij/ouderenlandgoed Grootenhout.

Het Alzheimercafé vindt plaats in Cultuurcentrum De Eendracht, St. Annastraat 60 in Gemert. De zaal gaat open om 19:00 uur en het programma start om 19:30 uur.