Elke maandag middag van 14:00 - 15:00 is er een vrijwilliger van Taalhuis Laarbeek aanwezig in de bibliotheek, Otterweg 29 in Beek en Donk.

In het Taalhuis is iedereen welkom met vragen over (leren) lezen en schrijven, rekenen en de basis van computervaardigheden. Het Taalhuis is er voor laaggeletterden, voor volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven, voor vrijwilligers en taalmaatjes die anderen ondersteunen bij het leren van taal/rekenen/computervaardigheden en voor alle mensen die namens/voor iemand informatie zoeken die moeite heeft met lezen en schrijven.

 taalhuis