Wie zijn wij?

 

Stichting ViERBINDEN is op 1 januari ontstaan na een fusie van Stichting Welzijn Laarbeek (SWL), Stichting Welzijn Ouderen Laarbeek (SWOL) en Stichting Gemeenschapshuizen Laarbeek (SGL).

Het doel van de instelling is 'het verbinden in vitale kernen'. ViERBINDEN is actief in welzijn, wonen, zorg en het beheer van gemeenschapshuizen. De stichting wil inwoners activeren, binden en verbinden.

ViERBINDEN houdt zich continue bezig met het vergroten van de leefbaarheid in de Laarbeekse kernen.

De instelling bestaat uit een 9-koppig bestuur. Daarnaast kent elk dorp vanaf 1 januari 2012 een eigen dorpsondersteuner. Deze werkt tevens nauw samen met de beheerder van het gemeenschapshuis in de betreffende kern.

 

 


 

ontwerp & realisatie: 2Business Design & Consultancy