Mantelzorgondersteuning

... de extra zorg voor je kind met een handicap   

... dag en nacht zorgen voor je demente partner

... vanzelfsprekend

... naastenliefde

                               

 Wat is mantelzorg.

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen de zorg niet zomaar beëindigen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

 

Als je voor een ander zorgt!

Zorgen voor een ander geeft veel voldoening, de waardering die je krijgt maakt het de moeite waard. Toch kan deze zorgtaak zwaar zijn, soms te zwaar. Eerst denk je "dat doe ik wel even", maar dan blijkt het ingrijpender dan je dacht of veel langer te duren. Ook is het vaak moeilijk te combineren met hobby's, werk of opvoeding van je kinderen. Oververmoeidheid of spanningen kunnen het gevolg zijn.

Dan kun je behoefte hebben aan iemand die naar je luistert, je kan ondersteunen, je advies geeft en die je helpt de stap te zetten die je nodig hebt.

Hiervoor is ViERBINDEN Mantelzorgondersteuning Laarbeek. ViERBINDEN wil voorkomen dat mantelzorgers uit Laarbeek lichamelijk of geestelijk overbelast raken en biedt hen daarom verschillende vormen van ondersteuning.

 

Ons Aanbod

1. Voorlichting

Alles over diverse soorten van ondersteuning bijv. (subsidie)regelingen, hulpmiddelen, juridische zaken, cursussen wetten, dagopvang, vakantieopname of andere mogelijkheden in de zorg. Mantelzorgers worden op de hoogte of in contact gebracht met de juiste instantie of voorziening ten behoeve van praktische, emotionele en/of financiële ondersteuning.

2. Individuele begeleiding

In een gesprek kunnen mantelzorgers hun verhaal kwijt. Er wordt een luisterend oor geboden en samen met de mantelzorger worden de zaken op een rijtje gezet en er wordt gezocht naar een mogelijkheid die het beste past.

3. Lotgenotencontacten

Inloopochtenden voor mantelzorgers, hier kunnen mantelzorgers op een ongedwongen manier ervaringen uitwisselen en worden geïnformeerd over bepaalde onderwerpen. Ook is ViERBINDEN Mantelzorgondersteuning op de hoogte van de regionale lotgenotengroepen, bijv. Alzheimercafé en café Brein.

4. Dag van de Mantelzorg

Elk jaar organiseren we op 10 november informatieve en ontspannende activiteiten voor mantelzorgers. Op deze dag worden de Laarbeekse mantelzorgers in het zonnetje gezet en tevens wordt er aandacht voor hun problematiek gevraagd.

5. Praktische hulp en respijtzorg(even vrijaf)

Opvang en/of ondersteuning thuis door vrijwilligers en informatie over ontspanningsmogelijkheden voor mantelzorgers

6. Belangenbehartiging

ViERBINDEN Mantelzorgondersteuning behartigt de belangen van mantelzorgers zowel lokaal als regionaal.

Manita Herregraven

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06-48532893

Manita

 

ontwerp & realisatie: 2Business Design & Consultancy