Maatjes project

Wat zijn maatjesprojecten?

‘Maatjesproject’ is een verzamelbegrip voor projecten die vrijwilligers een-op-een koppelen aan iemand die op bepaalde punten in het leven even een coach, mentor of maatje nodig heeft. Het kan gaan om het bieden van emotionele steun, om het leren van de Nederlandse taal of het aangaan van sociale contacten.

Persoonlijk contact
Bij een maatje staan menselijke kwaliteiten centraal zoals warmte, tijd, nabijheid, respect, humor en begrip. Het maatje treedt de ander tegemoet als een gelijkwaardig persoon, waarbij de waarde van het persoonlijk contact voorop staat.

Vrijwilligers

Maatjesprojecten draaien op vrijwilligers. Zij willen iets betekenen voor mensen, die in moeilijke omstandigheden verkeren, geïsoleerd zijn geraakt of hulp willen bij het maken van goede keuzes. Maar ook de mentor doet allerlei nieuwe ervaringen op en geniet van het contact. Professionele begeleiding van de vrijwilligers is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van een koppeling.

Maatjesproject Laarbeek    

Wat doet het Maatjesproject?

Het maatjesproject zoekt voor mensen in kwetsbare situaties een vrijwilliger, die als ‘maatje’ met hem of haar wil optrekken.

Door inzet van een maatje zouden deze mensen weer mee kunnen doen of meer contact hebben met anderen.

Je kunt hierbij denken aan mensen die:

  • er op uit willen, maar het moeilijk vinden dit alleen te doen
  • zich niet eenzaam willen voelen
  • moeite hebben om zelf initiatief te nemen
  • mantelzorger zijn en praktische ondersteuning nodig hebben om weer even op adem te komen of om tijd voor zichzelf te hebben
  • de Nederlandse taal willen oefenen

Voor wie kun je allemaal een maatje worden?

Voor mensen uit Laarbeek, zowel jong en oud met een chronische ziekte, lichamelijke- of verstandelijke beperking, maar ook voor dementerenden, allochtonen, eenzamen of mantelzorgers die even vrijaf willen. 

Wat kunnen maatjes allemaal doen?

Een ‘maatjescontact’ wordt vaak aangegaan voor een langere periode met als belangrijkste uitgangspunt dat beide partijen plezier hebben en samen ontspannende, alledaagse activiteiten ondernemen, zoals:

op stap gaan, sporten, naar de film, wandelen, spelletje doen of hobby uitoefenen.

Wat kan een maatje worden jou bieden?

Uitdagend vrijwilligerswerk, begeleiding, scholing, coaching, flexibele werktijden, vrijwilligerscontract, verzekering (WA en ongevallen), vergoeding van onkosten.

Wat heb je nodig om maatje te worden?

Goed kunnen luisteren, vragen stellen, inleven, zelfkennis, respect hebben voor een ander, tijd hebben; minimaal enkele uren per week/twee weken, ouder dan 16 jaar, enthousiast en gemotiveerd zijn.

Via onze site kun je je aanmelden als maatje (maatje worden) of je inschrijven als je een maatje zoekt (maatje nodig). Er wordt dan binnen 10 dagen contact met je opgenomen.

Vacatures

Op onze site www.vierbinden.nl vind je onder het maatjesproject een kopje nieuws. Hieronder staan alle vacatures voor een maatje omschreven. Ben je in 1 van deze vacatures geïnteresseerd, geef dat dan alvast aan in je aanmelding

Taalmaatjes

Dit project is voor allochtone vrouwen en mannen die hun Nederlands willen verbeteren. Maatjes zijn betrokken vrijwilligers die hen helpen bij het vinden van een eigen plek in Laarbeek. Als taalmaatje help je een allochtone vrouw of man met het verbeteren van haar/zijn Nederlands. Je kunt met elkaar eten, met elkaar wandelen, sporten, musea of buurthuizen bezoeken, of gewoon gezellig praten en zo het Nederlands oefenen. Hoewel er cursussen zijn, blijkt dat een maatje die helpt bij het leren van de taal – (en daarmee de aansluiting kunnen vinden naar werk, hobby en sociale contacten) - dat leren enorm kan versnellen.  Bij maatjesinitiatieven hebben beide partijen plezier in het contact. Een maatje helpt al gewoon door er regelmatig te zijn. Een maatje zijn is niet moeilijk.

Wil je een maatje worden of zoek je een maatje vul dan het formulier in die je op onze site (onder maatjesproject) kunt vinden. Er wordt dan binnen 10 dagen contact met u opgenomen.

Wil je meer informatie, dan kunt je terecht bij:

Suzan de Koning
Stichting ViERBINDEN o.v.m. maatjesproject  

Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk

Telefoon: 0492-328807

 Suzan 10x15

 

 

ontwerp & realisatie: 2Business Design & Consultancy